Word instructeur in Natural Horsemanship

Wil je jezelf verrijken? Of heb je professionele ambities? Volg dan de opleiding om instructeur, onder naam van de Two Lazy Seven Ranch, te worden in Natural Horsemanship grondwerk en paardrijden starten.  Het is een pittige, hands-on opleiding waar je zowel paardenvaardigheden als didactiek op één jaar onder de knie dient te krijgen. We dragen kwaliteit hoog in het vaandel en trachten dit zo goed mogelijk aan jullie over te dragen.

Deze opleiding wordt verzorgd door Steve Sevenhans, gediplomeerd Bloso instructeur, en Wendy Bleekemolen, instructrice Horsemanship en onze vaste Two Lazy Seven ranch-instructrice.

Wat is het voordeel voor jou?

 • De mogelijkheid om iets te doen voor paard en mens
 • Je wordt vermeld op onze website (ruim 5.000 bezoekers per maand)

 • Je kan het hele jaar terecht bij Steve en Wendy voor backup en vragen
 • Je hebt 1 x per jaar bijscholing om jezelf te updaten en tot een hoger niveau te brengen
 • We sluizen klanten door naar jou of je kan lesgeven bij ons en hierbij ervaring opdoen.
 • Je hebt 10% korting bij ons in de winkel en 20% korting op ons eigen materiaal zodat je deze kan doorverkopen aan jouw cliënteel zodra je geslaagd bent

 • Je kan deel uit maken van de facebook-groep voor instructeurs om bij te leren, op de hoogte te blijven, te briefen, raad te vragen, etc.

 • Je hoeft zelf geen stand te huren op grote beurzen, indien je helpt in onze stand wordt je gezicht automatisch gelinkt
 • Indien je zelf op een evenement staat, kan je gebruik maken van banners, folders om je kaartje aan te bevestigen, materiaal, ondersteuning, etc.
 • Je mag het hele jaar GRATIS dagcursussen SB-BA-PA bijwonen als toeschouwer of als co-teacher
 • Je hebt een team rond je dat je steunt en het steeds voor je op zal nemen.


Wat houdt het juist in?
Data instructeursopleiding Maart 2021

DataProgramma
Zondag 28 maart 2021Start Instructeursopleiding
Zondag 18 april 2021Starter Basics grondwerk
Zondag 16 mei 2021Starter Basics rijden
Zondag 6 juni 2021Trainingsdag
Zondag 27 juni 2021Trainingsdag
Zondag 12 september 2021Basic Advanced grondwerk
Zondag 10 okt 2021Basic Advanced rijden
Zondag 24 okt 2021Trainingsdag
Zondag 21 november 2021Trainingsdag
Zondag 5 december 2021Trainingsdag
BA-examen afleggen aangeraden deadline eind december 2021
Zondag 9 jan 2022Pre Advanced grondwerk
Zondag 30 jan 2022Pre Advanced rijden
Zondag 13 feb 2022Trainingsdag
Zondag 13 maart 2022Trainingsdag
Zondag 27 maart 2022Trainingsdag
PA-examen afleggen deadline half april 2022
Eindexamen na het behalen van PA op individuele afspraak voor eind juni 2022

Bijkomende informatie ‘Instructeursopleiding’

Deelnemers worden geacht basiskennis te beheersen, dit is een basis van rijden en grondwerk. Dit om de voortgang van de opleiding te bevorderen. Indien blijkt dat men op bepaalde vlakken tekort schiet, zal men gestimuleerd worden bijscholing te volgen. Er wordt voor de opleiding geen ingangsproef afgenomen. We gaan ervan uit dat de deelnemer in staat is zijn eigen vaardigheden in te schatten. Je hoeft niet bekend te zijn met ons systeem.

We verwachten dat je een goede visie op het leven hebt en goed bent met en voor paarden, stabiliteit en professionaliteit waarborgt, normen en waarden hanteert.

Deelnemers dienen minstens 16 jaar te zijn of die leeftijd te bereiken in het jaar dat de opleiding start. Diploma wordt afgegeven op 18jaar.

De opleiding wordt verzorgd door Steve Sevenhans, gediplomeerd Bloso-instructeur en Wendy Bleekemolen, instructrice horsemanship en onze vaste Two lazy seven ranch-instructrice.

Instructeursopleidingniveaus

Vakken:

Theorie:
We behandelen oa volgende onderwerpen: de beleefwereld van het paard, omgang met klanten, taalgebruik in de piste, psychologie van het paard, materiaalkennis, kuddegedrag, rangspelletjes, welzijn, gedrag, leervermogen, enz. Theorie vindt plaats in het leslokaal op de ranch en wordt ondersteund met power point presentatie en aanvullend schriftelijk materiaal. Ook in de piste zullen theoretische aspecten aan bod komen. Verder gaan we ook aan de slag met didactiek, leerstijlen, leiderschapsstijlen, communicatie met mensen, etc.

Praktijk:
Jullie zullen de SB, BA, PA doorlopen in zowel grondwerk als paardrijden. Hiernaast komt ook paardenlezen en werken met vreemde paarden aan bod. Naast de paardenvaardigheden gaan we ook gericht aan de slag met lesgeven, omgang met klanten en correct inspelen op situaties. Praktijk vindt plaats bij mooi weer in de buitenpiste en anders in de binnenpiste op de ranch.

Portfolio:
Doorheen de opleiding zal je verslagen maken die gebundeld dienen te worden in een portfolio. Deze portfolio maakt deel uit van het theoretisch examen. Je wordt hiervan bij aanvang van de opleiding op de hoogte gebracht.
Lesonderdelen worden gegeven op vastgelegde data. Deze data dienen gerespecteerd te worden. Er wordt een aanwezigheid van 100% verwacht. Inhaalles is enkel mogelijk op eigen kosten.

Examen:
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel en het afwerken van een stagekaart.
Na het afronden van iedere lesblok dient de deelnemer zijn praktijkexamen van het betreffende certificaat in te plannen op de aangegeven data.

Indien men niet slaagt voor een onderdeel (bijvoorbeeld behalen van SB) wordt er verwacht van de deelnemer zich bij te scholen en een herexamen in te plannen. Voor het herexamen wordt een meerprijs van €15 gerekend. Het theoretisch examen vindt plaats op een vooraf aangegeven datum. Men dient geslaagd te zijn voor alle praktijkexamens alsook het theoretisch onderdeel en de stagekaart. Verder wordt ook je houding, inzet, motivatie en evolutie in acht genomen bij de ‘deliberatie’.

De cursist wordt geacht voor alle examenonderdelen te slagen vóór 31 augustus van het betreffende opleidingsjaar dat aanvangt in september, vóór 31 december van het betreffende opleidingsjaar dat aanvangt in januari.

Kosten:
De kosten voor de opleiding bedragen €2775. De mogelijkheid bestaat deze in twee termijnen te betalen. Indien men in termijnen betaalt, maar de opleiding vroegtijdig stopzet, dient men alsnog het volledige cursusbedrag te voldoen. Inschrijvingsgeld kan nooit terugbetaald worden.

Het cursusbedrag omvat alle lesuren praktijk en theorie, cursusmateriaal,koffie/thee en examengeld. (Een lespaard kan afgehuurd worden op de ranch.; het examen dien je echter met eigen paard af te leggen. Het wordt ten zeerste aangeraden de opleidingsdagen met eigen paard te volgen.)

Verder ontvang je bij aanvang van de opleiding het online studiesysteem alsook de boeken “Durf Anders”, “Netjes in de rij” en “Vrijheid”.
Na inschrijving is het mogelijk om zelf bijkomend materiaal aan te schaffen in onze winkel aan 10% korting. Deze korting geldt enkel op het eigen materiaal van de Two Lazy Seven Ranch.

Lessen en cursussen buiten de opleidingsdata die je nodig acht om je kennis te verrijken of in te oefenen onder begeleiding, worden afgerekend conform de prijzen terug te vinden op de website. Alsook bijscholing die nodig geacht wordt.

Voor herexamens wordt een meerprijs van €15/keer gerekend. Indien je een stal wenst te reserveren tijdens een trainingsdag bedraagt dit €10/dagdeel, €15/dag/nacht. Het gebruik van een lespaard tijdens een opleidings- of trainingsdag bedraagt €25/dag. Lunch is inbegrepen bij de cursus.

Instructeur word je niet zomaar! Je klanten zullen ook blij zijn je naam in de lijst op onze site terug te vinden en je mag er dan ook zeker mee te koop lopen!

Stage:
Voor je stage dien je een stagekaart af te werken. Hiervoor draai je mee in een cursussen Starter Basics en Basics Advanced als co-teacher en observator. Data worden in onderling overleg afgesproken bij aanvang van de opleiding, je vind deze terug in onze agenda en kan jezelf inplannen.

Om te starten met de opleiding tot niveau 2, moet je eerst geslaagd zijn voor de instructeursopleiding niveau 1.
Als instructeur niveau 2 is het belangrijk dat je bekwaam bent om een hele groep te kunnen begeleiden. Dit wil zeggen dat je de veiligheid voor de hele groep kan waarborgen alsook op een constructieve manier met diverse typen leerlingen gelijk kan omgaan.

Om erkend te worden binnen dit niveau volg je een persoonlijk traject en geen vaste opleiding. Als je al capaciteiten hebt om les te geven, kan dit inhouden dat je mee lesgeeft in een cursus bij ons op de ranch. Dit wordt dan beoordeeld of je goed genoeg les geeft aan een groep. Indien dit niet het geval is kunnen wij hier jou in lesgeven.

Om te starten met de opleiding tot niveau 3, moet je eerst geslaagd zijn voor de instructeursopleiding niveau 1.
Als instructeur niveau 3 zal je zelf de Advanced grondwerk en rijden moeten behalen. Zo sta je steeds zelf één niveau hoger dan je lesklanten.

Om erkend te worden binnen dit niveau volg je een persoonlijk traject en geen vaste opleiding. Je plant hiervoor je eigen privélessen in.

Na het succesvol afleggen van je examen Advanced en een bijkomend examen mbt didactische vaardigheden binnen dit niveau wordt je erkend.

De kosten voor het behalen van je niveau 3 bevat enkel het examen geld en bedraagt €50. Je privélessen dien je zelf in te plannen en reken je af aan het gebruikelijke tarief.

Om te starten met de opleiding tot niveau 4 – 5 – 6, moet je eerst geslaagd zijn voor de instructeursopleiding niveau 1.
Om erkend te worden binnen dit niveau volg je een persoonlijk traject en geef vaste opleiding. Je hebt met veel verschillende paarden gewerkt en kan dit doen dmv een stage, als workingstudent, …

Binnen deze niveau’s is het belangrijk dat je veilig en handig bent met paarden en dat je het karakter van een paard weet in te schatten, dat je het goed kan lezen en op een juiste manier met deze info omgaat om je paard te begeleiden in zijn leerproces.

De kosten voor het behalen van de trainingsniveau’s is afhankelijk van de manier waarop je dit doet. Indien je hier interesse voor hebt om je te vervolmaken, kan je dit met ons bespreken en dan stippelen we samen je persoonlijk traject uit.

Eens erkend instructeur mag je ten alle tijde gratis dagcursussen van ‘Starter Basics’ en ‘Basics Advanced’ bijwonen als toeschouwer of coteacher. Andere cursussen/privélessen die aangeboden worden en je wilt volgen om je vaardigheden te verbeteren, dien je te betalen conform de prijzen op de website. Alsook bijscholing tijdens je opleiding.

Om een erkend instructeur te blijven, dien je de jaarlijkse richtlijnen op te volgen. Meestal houdt dit in dat je eens een cursus meedoet op de ranch zodanig dat wij jou kunnen beoordelen hoe ver je ondertussen staat. Is de filosofie gewijzigd of is het niveau van de instructeur gedaald dan wordt deze van de site verwijderd en niet meer als instructeur gepromoot. De update cursus is verplicht! Indien je niet komt opdagen, word je van de site verwijderd en niet langer erkend.

Kort samengevat dien je aan volgende puntjes te voldoen om erkend instructeur te blijven:

 • aanwezigheid opleidingsdag
 • behoud van filosofie
 • geen (gegronde) klachten van klanten
 • lesgeven binnen je les- geef-niveau
 • kwalitatieve kennisoverdracht garanderen

Je werkplek is geheel jouw eigen keuze. Stel dat je graag op de ranch werkt dan gaan wij zien hoe de werkgelegenheid is. Het kan immers zijn dat er bij ons een plaats vrij is met een vast contract. Daarnaast kan je op de Ranch ook terecht als freelancer onder de vorm van zelfstandige in bijberoep.

Als het druk is op de ranch kunnen we vaak extra hulp gebruiken in privélessen of dagcurssusen; dit is uiteraard niet verplicht! Heb je een eigen manege of locatie dan je mag daar lesgeven onder onze naam. Als er een vacature vrij komt op de ranch gaan wij eerst contact opnemen met de instructeurs die reeds lesgeven onder onze naam.

De Two Lazy Seven Ranch staat bekend om zijn goede prijs/kwaliteitsverhouding. Je hanteert hierbij de tarieven van de ranch die je terug kan vinden op onze site. Het lesgeld dat je verdient, is geheel voor jou. Enkel op de ranch zelf hebben we een vastgelegd uurtarief voor instructeurs.

Wij promoten jou via onze site en sturen klanten door. Dit alles met als doel dat we de kennis van deze filosofie zo breed mogelijk kunnen verspreiden en zoveel mogelijk klanten kunnen helpen. Wij verwachten langs jouw kant  dat jij dat ook met je klanten naar ons toe doet voor examens, leervakanties, trainingen, onze winkel, enz.

Let goed op wat je als instructeur binnen jouw niveau mag lesgeven; je dient je hieraan te houden.

 • Niveau 1: Starter Basics en Basics Advanced aan individuen en duolessen.
 • Niveau 2: Starter Basics en Basics Advanced aan individuen en groepen.
 • Niveau 3: Pre Advanced
 • Niveau 4: Het werken, rijden of trainen van paarden
 • Niveau 5: Het werken, rijden of trainen van probleem paarden
 • Niveau 6: Het zadelmak maken van paarden

Heb je een probleem met een klant? Daarvoor ben je mee in een team! Je mag altijd doorverwijzen.

De spullen die gebruikt worden voor de lessen zoals oa touwhalsters, touwen, sticks, natural hackamores, enz.  koop je bij ons in en mag je doorverkopen aan jouw klanten.

Als erkend instructeur kan je inkopen aan -20%. Korting geldt voor eigen materiaal van de Two Lazy Seven Ranch.
Het is de bedoeling dat je enkel ons materiaal gebruikt tijden lessen en demo’s en dit materiaal ook aanraadt aan jouw klanten.

Alle instructeurs van de ranch, of ze nu op eigen locatie lesgeven of op de ranch, vormen een team die naast eventueel hun eigen bedrijf ook de ranch vertegenwoordigen. Het is belangrijk voor ons dat we samen onze kennis delen en uitdragen naar de buitenwereld. Als je twijfelt of met een moeilijk paard of situatie zit, mag je altijd een beroep doen op ons!

Indien wij het niet eens zijn met de manier van lesgeven of het uitdragen van onze naam, wordt de instructeur direct uit de lijst van instructeurs op onze site gehaald. Je behoudt hierbij je instructeursdiploma, maar wordt niet meer erkend door de ranch. Hier gaat steeds een overleg aan vooraf.

Wij voelen ons vrij om steekproeven te doen bij mensen die les krijgen van instructeurs die onder onze naam lesgeven.
Je mag gerust nog “je eigen ding” doen maar dit binnen dezelfde filosofie. Geef jij bijvoorbeeld nog les in Engelse dressuur; geen enkel probleem, maar het kan niet dat jij mensen eerst met hulpmiddelen zoals martingaal, neusriem, sporen enz. leert rijden.

Na het slagen voor je examen krijg je oa deze info nog eens om door te lezen en dien je de gedragscode te ondertekenen.

Het is een belofte dat je je inzet voor de paarden, mensen en de ranch. Dat je je uiterste best zal doen om op een waardige manier om te gaan met paarden en je kennis op een zo goed mogelijk wijze zal overbrengen aan je leerlingen! Bij twijfel altijd contact zal opnemen en niks zal doen om ons in diskrediet te brengen.